dijous, 22 de maig de 2008

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP

Comunicat de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a l’atenció de la Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) a Catalunya

Sergi Estanyol, Angels Martínez i Castells, Cristina Montané, Lídia Monterde, Marta Rosselló, Clara Valverde i David Cifre, signants i promotors de la ILP FM-SFC, comuniquem:

Que en el Ple del Parlament de Catalunya del dia 21 tots els grups parlamentaris van complir el seu compromís d'aprovar per consens una Resolució Parlamentària que recull els continguts fonamentals de la nostra ILP. Per tant, en el curs de la nostra intervenció la vàrem retirar, demanant el vot per a aquesta Resolució Parlamentària.

Amb la seva aprovació per unanimitat i la posterior ovació del públic i dels parlamentaris dempeus, vàrem tenir el privilegi de viure un moment especialment emocionant de la història del nostre Parlament. Va ser, també, una fita històrica per a la millora dels tractaments de la FM i la SFC a nivell internacional. En la Resolució, el dret a una atenció de qualitat en el servei públic de salut en tots els nivells -des dels Equips d’Atenció Primària (EAP) fins a les Unitats Hospitalàries Especialitzades (UHE)- queda garantit.

Les Unitats Hospitalàries Especialitzades que s'acorda crear i el dret de les persones malaltes que les necessiten a poder accedir-hi són una fita de la que ens en podem enorgullir. El reconeixement de la necessitat de que aquestes unitats comptin amb pediatres formats en fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica és una de les conquestes més apreciades, ja que fins fa poc s'ens negava que aquestes malalties les patissin també infants. I també valorem el compromís de que finalment les llistes d'espera per a les UHE no superin els 90 dies, i que totes les persones que es vegin en la necessitat de tramitar la incapacitat laboral puguin disposar d'informes emesos per aquestes Unitats Hospitalàries Especialitzades.

La formació que reivindiquem per als EAP –i la investigació que es realitzi a les unitats-- contemplarà els avenços que es produeixin a nivell estatal i internacional. Totes aquestes conquestes tindran a més un seguiment de control parlamentari, amb la participació de les associacions d'ajuda mútua i de les societats científiques.

Aquest acord, doncs, significa el triomf de totes les persones que han lluitat per a un millor diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica en el sistema públic de salut. I pel fet que aquesta Resolució ha estat consensuada per tots els grups parlamentaris i per aquesta comissió promotora de la ILP, volem manifestar la nostra satisfacció i la nostra alegria per un acord que s’esdevé, finalment, un triomf del conjunt de la societat catalana. Pensem que ara és moment de transmetre il·lusió i esperança a les més de 200.000 persones afectades per aquestes malalties a Catalunya, com també a les seves famílies. I considerem que és moment, també, de posar-nos a treballar des de la unitat --de tots els grups polítics, administracions, professionals de la salut, organitzacions de malalts, societats científiques, sindicats i patronals-- per a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties i per tal d’aportar solucions a la gran problemàtica social que se’n deriva.

I, per tant, demanem que --per responsabilitat, per dignitat i per humanitat-- es deixi de banda qualsevol gest de personalisme interessat i que s’acabin les polèmiques estèrils al voltant de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica; personalismes i polèmiques que només contribueixen a augmentar el sofriment de les persones afectades i que s’allunyen totalment de l’esperit constructiu i d’unitat democràtica que ahir va expressar-se amb solemnitat en el Ple del Parlament. Manifestem, també, el nostre públic agraïment a les més de 140.000 persones que van signar en favor d’aquesta iniciativa, com també a totes les organitzacions, institucions, mitjans de comunicació i personalitats que ens han donat el seu suport. I també -i especialment- al conjunt de les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i al seu President, que van saber fer-se ressò de les necessitats i reivindicacions de tants i tants milers de ciutadans i ciutadanes. A tots i a totes: l’enhorabona, i moltes gràcies!

Barcelona, 22 de maig de 2008.

Comissió Promotora ILP FM-SFC

E-mail: informacio@ilp-fm-sfc.info

Tel.: 639.007.013 / 636.386.341